Annonces Immobilières
Die
Drôme
Zilek : Immobilier Die

.

Întrucât unul sau mai multe dintre filme au fost raportate domeniului care ne găzduieşte,

acestea nu vor funcţiona o perioadă, până vom reuşi să remediem cumva situaţia.

Casa Trezirii nu obţine niciun venit prin publicarea acestor filme, nici din publicitate, nici sub altă formă,

dar cu toate acestea, deseori suntem raportaţi şi blocaţi, în general tocmai de către cei care vorbesc despre spiritualitate!

Din păcate, este mult mai uşor să faci rău, decât bine.

Ne vom strădui să rezistăm acestor prigoane, atât cât putem. Când nu s-o mai putea, vom închide pagina, deşi avem convingerea că lumea va deveni şi mai întunecată decât deja este datorită lăcomiei umane!

Publicitatea care va apărea, NU ne aparţine! Este condiţia care ne este impusă pentru a ne putea ţine filmele pe domeniul respectiv.

Va trebui să ne mulţumim cu atât.

Pescăruşul Jonathan Livingston (film)
O parabolă excepţional realizată, după cartea lui Richard Bach, în care omul îşi explorează potenţialul, păşind pe propria-i cale spirituală, nu uşoară, cu renunţări, regrete, şi renegaţi de semeni, de cei care se simt mai protejaţi în „turmă” (în cazul nostru în cârd).
Pornind în solitudine pe calea lui spirituală, căutătorul descoperă că este înzestrat cu puteri nebănuite, că există mult mai mult decât a învăţat în cârd, de la părinţi sau bătrâni.
Un film inspiraţional, din care, cei ce se caută, cei care simt că pot şi vor mai mult, precum pescăruşul nostru, găsesc o îndrumare şi, de ce nu, o încurajare că se află pe drumul cel bun.